வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

குளூக்கோஸ்

துயரம் தோல்வி,
கவலை வருத்தம்,
சோகம் துக்கம்,
சலிப்பு வெறுமை,
வேகம் எரிச்சல்,
பயம் பரபரப்பு,
வன்முறை படபடப்பு,
இறுக்கம் வேதனை,
ஏமாற்றம் விரோதம்,
பொறாமை பகைமை,
பேராசை போட்டி,
நோய் சாவு,

இவை எல்லாமே நிழல்கள்!
அன்பின் ஒளியில்லாத அந்தரங்கத்தில் –
உயிர் கோமாவில் இருப்பதால்,
அடையாளம் தெரிந்துகொள்ளாமல்,
தவறான கற்பனையில் பிறக்கும்
கனவு பிம்பங்கள்
ஆகவே…………….
இதயத்தை அன்பால் நிரப்பு.
இதுவே நல்லுயிர் காக்கும் குளூக்கோஸ்!