வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

இம்மாத நிகழ்வுகள், செய்திகள்

ஓஷோ சாஸ்வதத்தில் டிசம்பர் 11 முதல் டிசம்பர் 31
வரை – ஓஷோ அற்புத ரோஜா – தியான அகக்குழு நடைபெற்றது. மிகச் சிறப்பாக இருந்தது.
பல புதிய ஆழ்ந்த அனுபவங்களை பலர் பெற்றனர்.

இந்த மாதம் 19ம் தேதி முதல் 25ம் தேதி முடிய 7 நாட்களுக்கு – ஓஷோ மனம் கடந்த நிலை –
தியான அகக்குழு நடைபெறும்.

7 நாள் உணவு உறைவிடம் உட்படக் கட்டணம் ரூ.3500

முன்பதிவு அவசியம். 18ம் தேதி மாலையே வந்துவிடவேண்டும்.

கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய வங்கி கணக்கு விவரம் – சேமிப்புக்கணக்கு, ஆனந்தராகுல்,  பாரத ஸ்டேட் வங்கி,  ஊத்துக்குளி ரோடு,,  திருப்பூர் -எண்- 30883166172. IFSC No.: SBIN0000935.

விவரங்களுக்கும், முன்பதிவிற்கும் தொடர்பு கொள்ளவும் 9789482630 / 9894982630 

புத்தக வெளியீடு

நமது தலையங்கங்களின் தொகுப்பு – 48 தலையங்கங்கள் – ஏன் இந்தப் புத்தகத்தைப் படிக்க
வேண்டும் – என்ற புத்தகமாக வெளிவந்துள்ளது. பெற விரும்புவோர் ரூ.230 மணியார்டர் செய்யவும். கொரியரில் அனுப்பிவைக்கிறோம்.