வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

ஓஷோ தியான கொண்டாட்டம்

 

2022 ஜுலை 10 ஒரு நாள்

ஓஷோ தியானங்கள்

அறிமுக கொண்டாட்டம்

நடைபெற உள்ளது.

 

2022 ஜுலை 09 மாலை 5.00

மணிக்குள் ஓஷோ சாஸ்வதம்

 வந்துவிடவும்.

 

கட்டணம் : RS. 1000/-

 

தொடர்புக்கு : 9787425810

 

 

ஓஷோ தியான பட்டறை


( குர்ட்ஜிஃப் நடன தியானம்)

 

ஓஷோ சாஸ்வதம்

சரவணா நகர்

கந்தம்பாளையம்


அவினாசியில்

 

2022  ஜுலை  30, 31

ஓஷோ தியான பட்டறை

 நடைபெற உள்ளது.

 

2022 ஜுலை 29ம் தேதி

மாலை 5.00 மணியிலிருந்து

ஓஷோ சாஸ்வத்தை

வந்தடையலாம்.

 

கட்டணம் : RS. 2000/-

 

தொடர்புக்கு :

9894982630,

9952265260.